KLUBBINFO

Satsene for medlemskap og spilling i 2024:

  • årskontingent hovedmedlem kr 400
  • årskontingent bi-medlem kr 150
  • spilleavgift er kr 100 per gang for medlemmer og kr 150 for ikke-medlemmer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BK Hjerter Ess


704

7. september 1994
Voksen kirke
Mandag kveld og torsdag formiddag

6219.05.86966
987427876

Leder

Hans Robert Schwencke

Kasserer

Willy Sørvang